Doprava ZDARMA při objednávce nad 2000 Kč

Jak funguje UV-C?

----

Podrobnější informace o tématice UV-C záření naleznete zde:

>>Jaké existují typy UV-C lamp a jak je používat?<<

>>Likviduje UV-C záření koronavirus COVID-19?<<

>>Jak dlouho přežije koronavirus COVID-19 na předmětech a plochách?<<

>>Je možné UV zářením dezinfikovat respirátory a roušky?<<

>>UV-C záření jako nejnovější trend v likvidaci plísně v domácnosti<<

----

Jak to funguje?

UV-C Je nejagresivnější UV záření, jehož vlnová délka je nižší než 280 nm, tj. nižší jak UV-A i UV-B záření (viz obrázek níže). UV-C záření se na Zemi běžně nevyskytuje, jelikož je kompletně pohlceno zemskou atmosférou. UV-C záření ničí 99,99% virů a bakterií na ozařovaném povrchu v dosahu germicidního zářiče. Je to rychlá cesta zničení virů a bakterií v porovnání se složitými kapalnými dezinfekcemi či parními sterilizátory. Záření UV-C je rozkládá DNA živých organismů, proto při něm nesmí být v blízkosti žádné osoby ani zvířata. Germicidní výbojky využívají zejména vlnovou délku 253,7nm. V místnosti, v níž byl aktivován germicidní zářič, je možné cítit tzv. přepálený vzduch, který není nijak škodlivý. Z tohoto důvodu se vysoce výkonné germicidní zářiče běžně používají pro dezinfekci laboratorních či nemocničních prostor. 

Jak je to účinné?

Účinnost germicidních zářičů je potvrzena řadou studií. Studie Národního veterinárního ústavu a Ústavu hygieny a masa u VÚF Brno (Ke stažení ZDE) popsala funkčnost germicidních UVC lamp následovně:
"Germicidní lampy jsou využívány pro vytváření UV záření typu C. Jejich účinek je založen na emisi záření o vlnové délce blízko 254 nm, což je záření s nejvyšším baktericidním účinkem. Baktericidní účinek spočívá v proniknutí záření do buňky a následnému poškození DNA. UVC záření účinkuje na elektrony a ruší tak chemické vazby, které drží pohromadě atomy v molekule DNA. Dále vyvolává reakci mezi dvěma molekulami tyminu, která je jedna ze základních součástí DNA. Mezi dvěma sousedními molekulami thyminu vzniká vazba a ty tak tvoří dvojici (dimer). Tato vazba je velmi stabilní a dostatečné množství dimeru tyminu zabraňuje replikaci DNA, tím i množení bakterií a vede nakonec k buněčné smrti."

Výsledky této studie popsali autoři následovně: "Jak vyplývá z dosažených výsledků (viz tabulka č. 1) UVC záření mělo plný baktericidní efekt již po jednominutové expozici při přímém ozáření testované plochy (za 1 minutu došlo k redukci bakteriální populace o 4 logaritmické řády)."

Je UV-C záření účinné i na COVID-19?

Ano, účinnost UV-C záření byla potvrzena studií Inagaki (2020) a výsledky jsou povzbudivé, UV-C záření rapidně deaktivuje virus Covid-19. Více o studiích o účinku UV-C záření na koronavirus zde v našem dalším příspěvku Likviduje UV-C záření koronavirus COVID-19? 

Obecně platí, že čím delší doba expozice viru či bakterie na UV-C záření, tím lépe. To platí pro jakýkoli virus či bakterii. Jak dlouho svítit UV lampou v místnosti? Doporučení pro používání UV-C lamp a dobu expozice pro různě veliké prostory naleznete v našem dalším článku Jaké existují typy UV-C lamp a jak je používat? 

uv_zareni_doba_expozice

Zdroj grafiky: Vik & Viková, 2020

Lze použít UV-C záření na sterilizaci roušek a respirátorů?

Ano, studie vědců Lindsley et al. (2020) z Národního institutu pro zdraví a bezpečnost práce ze Západní Virginie zkoumala nakolik sníží použití UV-C záření filtrační schopnosti respirátoru. Dle výsledků studie nedochází i při vysokých dávkách germicidního záření ke znatelnému snížení filtrační schopnosti respitátoru. Respirátory je touto metodou možné dezinfikovat opakovaně, nicméně je vhodné nesterilizovat respirátor více jak 10 až 20 krát. Více o dezinfekci respirátorů a roušek v tomto příspěvku Je možné UV zářením dezinfikovat respirátory a roušky?

 

Je UV-C záření vhodné pro ničení plísní na zdech?

Ano, jedná se o nejnovější trend v likvidaci a prevenci růstu plísně ve vnitřních prostorech. UV-C záření je jediná neinvazivní metoda, která umožňuje jak plíseň likvidovat, tak i zároveň zajistit, že se již znovu neobjeví. Narozdíl od klasických mechanických a chemických způsobů odstranění plísně není časově a finančně náročná. Jedna hodina týdně ozařování místnosti stačí k tomu, aby byla efektivně zneškodněna většina sporů plísně, které se v prostoru přirozené nacházejí. Více o této problematice v našem článku zde: UV-C záření je nejlepší zbraní proti plísním v domácnosti

plisen_tower_pro_grafika ve velké velikosti

 

----

Laboratorní test účinnosti germicidní výbojky typu GPH843T5L
Testované mikroorganismy Test č. Průměrný počet kolonií v kontrolní skupině (CFU) Průměrný počet kolonií v testované skupině (CFU) Míra dezaktivace (v %) Log kill
Escherichia coli 1 9.6×105 <10 >99.99 >4.98
2 9.3x105 <10
>99.99
>4.97
3 8.8x105 <10 >99.99 >4.94
Staphylococcus aureus 1 1.4x106 <10 >99.99 >5.15
2
1.4x106 <10 >99.99 >5.15
3 1.3x106 <10 >99.99 >5.11
Candida albicans 1 8.3x105 <10 >99.99 >4.92
2
8.6x105 <10 >99.99 >4.93
3 8.0x105 <10 >99.99 >4.90
Shigella sonnet 1 1.6x106 <10 >99.99 >5.20
2
1.5x106 <10 >99.99 >5.17
3 1.7x106 <10 >99.99 >5.23
Aspergillus niger 1 3.4x106 5.3x103 99.84 2.81
2
4.2x106 6.4x103 99.85 2.81
3 3.6x106 5.9x103 99.84 2.79

 


Zpět do obchodu