Doprava ZDARMA při objednávce nad 2000 Kč

UV-C záření je nejlepší zbraní proti plísním v domácnosti

Plísně jsou častým problémem v prostorách s vysokou vlhkostí. Existuje řada způsobů jak s šířením plísně bojovat, nicméně všechny běžné metody a přípravky jsou pouze krátkodobým řešením. Nejnovějším trendem v neinvazivním hubení plísní a prevenci jejího vzniku je UV-C záření. Česká společnost UVtech na trh uvedla vhodný produkt do domácích i profesionálních podmínek, který je určený pro hubení a prevenci plísně ve vnitřních prostorech - lampu Tower Pro (více o produktu zde). Jak UV-C záření likviduje plísně, jak může zajistit prevence dalšího rozšíření a jak tuto technologii používat v domácnosti či v prostorách si rozvedeme v následujícím odborném článku.

Co je to plíseň?

Plísně jsou druhem hub. Existuje mnoho různých variant a mohou se vyskytovat jak uvnitř lidského obydlí, tak i venku. Do našich domovů se mohou dostat prostřednictvím vzduchu při větrání nebo pomocí ventilačních systémů. Můžeme je přinést také na oblečení či obuvi. Z toho důvodu je skoro nemožné zajistit v domácích podmínkách "sterilní" prostředí bez výskytu plísní (či jiných mikroorganismů) a jakékoliv metody odstranění plísně, jejichž cílem není prevence, nefungují dlouhodobě.

Plísně mohou růst pouze tehdy, pokud se jejich spory (reprodukční struktury) dostanou do prostředí, kde jsou pro ně ideální podmínky. Základem je vlhkost, nejlépe v kombinaci s teplem, a dostatek vhodných živin. Pokud prostředí nesplňuje tyto požadavky, plísně se nedokážou rozvíjet a nepředstavují problém.

Místa, kde se plísně nejčastěji objevují, zahrnují všechny vlhké oblasti v bytě a místa, kde vzduch neproudí, například za nábytkem nebo pod tapetami. Růst plísní je většinou viditelný a často provázen zatuchlým zápachem. Mohou se vyskytovat na různých površích, jako jsou textilie, papír, dřevo, sklo a plast, a často způsobují vážné škody na materiálech, na kterých se objeví.

Jsou plísně nebezpečné pro člověka?

Ano, když plísně rostou, mohou spory, drobné částice a nestabilní organické sloučeniny unikat do vzduchu a způsobovat zdravotní komplikace lidem, kteří tento vzduch dýchají. Tyto látky jsou známé svou schopností produkovat alergeny, dráždivé látky a mykotoxiny. Jsou zvláště rizikové pro jedince s existujícími respiračními problémy, jako jsou chronická plicní onemocnění, protože mohou vyvolat alergické reakce.

Alergické reakce na plísně se projevují symptomy podobnými jiným typům alergií, jako jsou ucpaný nos, kýchání, zarudlé a slzící oči a další příznaky. Plísně mohou též podnítit růst škodlivých mikroorganismů, včetně bakterií. Expozice těmto mikroorganismům může způsobit zánětlivé reakce u citlivých osob.

Podle Světové zdravotnické organizace mohou plísně a mikrobiální látky, které produkují, zvýšit riziko bronchiálních a plísňových infekcí. Jejich zprávy spolu s dalšími odbornými materiály uvádí, že lidé, kteří byli v prostředí s plísní, často trpí podrážděnýma očima, kůží a sliznicemi, mohou mít sípání, únava, zvýšenou teplotu nebo horečku, nevolnost, nespavost, kašel, dýchací problémy a často bolesti hlavy.

Jak předcházet vzniku plísní ve vnitřních prostorech?

Abychom zabránili růstu plísní v interiéru, je klíčové udržovat optimální vlhkost a zajistit cirkulaci vzduchu. Odborníci doporučují udržovat vlhkost v interiéru pod 60 %, ideálně v rozmezí 30–50 %. Na trhu je dostatek kvalitních vlhkoměrů, takže je rozumné zvážit jejich zakoupení. Pokud se vlhkost v domácnosti opakovaně zvýší nad 60 %, lze použít odvlhčovač vzduchu.

Existuje několik základních postupů, kterými lze snížit vlhkost a tím i riziko vzniku plísní:

1. Použití odvlhčovače vzduchu v místech, kde se vlhkost dlouhodobě nesníží.

2. Časté větrání. Tím, že necháte okna otevřená, což umožní cirkulaci vzduchu.

3. Pravidelně uklízejte za použití chemických čistících prostředků, abyste zabránili hromadění plísní na površích a v prachu.

4. Vzduch a plochy v prostoru pravidelně dezinfikujte germicidním UV-C zářením (o použití UV-C viz níže).

plisen_tower_pro_grafika ve velké velikosti

UV-C záření jako nejnovější trend v likvidaci a prevenci plísní

UV-C záření představuje nejsilnější formu ultrafialového záření, jehož vlnová délka klesá pod 280 nm, což je nižší než u UV-A a UV-B záření (viz níže uvedený obrázek). Výjimečným rysem UV-C záření je, že se na Zemi běžně nevyskytuje, neboť je úplně absorbováno zemskou atmosférou. UV-C záření je schopno zničit 99,99 % virů, bakterií a plísní na ozařovaných površích a ve vzduchu v dosahu germicidního zářiče. Jeho schopnost rychle likvidovat viry a bakterie je efektivnější než u tekutých dezinfekcí či sterilizace párou. Z tohoto důvodu se vysoko-účinné germicidní zářiče běžně využívají pro dezinfekci laboratorních či nemocničních prostor, dále se používá v průmyslu k sterilizaci potravin, k ošetření kontaminované vody atd.

Epidemie viru Covid-19 rapidně zvýšila poptávku po technologii UV-C germicidních zářičů, které se rozšířily i mimo profesionální provozy a umožnili využít tuto vysoce potentní technologii i běžným spotřebitelům. Tím se otevřela cesta k využívání této technologie i pro eliminaci a prevenci plísní v domácnostech či jiných vnitřních prostorách. 

Mezi běžné metody, které se používají k likvidaci plísní, patří chemické a mechanické odstranění plísně. Tyto metody jsou účinné pro rychlé odstranění ložisek plísní, nezabrání ale tomu, aby se plísně rozšířily znovu, zároveň mohou být fyzicky a časově náročné, v neposlední řadě hrozí při vdechnutí sporů plísně či jejich kontaktu s pokožkou zdravotní problémy jako jsou alergie, záněty očí atd. Při klasických invazivních metodách čištění plísně tedy důrazně doporučujeme ochranné pomůcky, tj. respirátor, rukavice a ochranné brýle.

Alternativou ke klasickým metodám je využití UV-C záření, které dokáže zneškodnit plíseň na celé ozářené ploše a zároveň při opakovanou použití zabrání jejímu opětovnému růstu.

Je UV-C účinné proti plísním?

Vysoká germicidní účinnost UV-C záření je obecně známa a je dokázána řadou experimentálních studií a praxí. Například studie Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno (Ke stažení ZDE) ukázala, že "Používání UV ozařování je alternativní metodou desinfekce, jejíž hlavní výhodou je, že neovlivňuje nežádoucím způsobem barvu, chuť a vůni potravin. Prokázali jsme, že UVC záření z germicidní lampy je dostatečně účinné pro devitalizaci testovaných bakterií již při velmi krátké expozici a to jak při 45°, tak i při 90° expozici."

Kromě virů a bakterií, na jejichž deaktivaci se UV-C záření používá již desetiletí, se v posledních letech ukázalo, že je UV-C záření také vhodným nástrojem k ničení plísní. Výzkumná studie provedená v Jižní Korei (odkaz na studii ZDE) zkoumala vliv UV-C na plísně na vzorcích u chovatelů prasat. Níže je graf ze studie, který ukazuje jak se v čase snižovalo množství plísně na testovacím (ozařovaném) vzorku. Je třeba zdůraznit, že vertikální osa (výskyt plísně) je logaritmická, tj. každý bod dolu je jeden řád. Po nějakých 20 minutách ozařování byla průměrná úspěšnost cca. 98%, to byl fenomenální úspěch.

UV-C světlo je tedy při ničení plísní velmi účinné. Protože toto světlo přímo proniká do buněk plísní a poškozuje nukleové kyseliny, buňky plísní nakonec odumřou.

graf_ucinnost_UVC

 Jak používat UV-C v boji proti plísním?

Nejdříve je nutné zajistit, aby se do prostoru, v němž probíhá sterilizace, nedostal žádný člověk či zvíře. Vyskytuje-li se plíseň na konkrétním místě na zdi, UV-C lampu postavte blíže k plísni. Platí, že čím blíže je záření plísni, tím méně času je třeba na její zneškodnění. Nutný čas a počet ozařovacích cyklů pro zabití již rozrostlé plísně na zdi závisí případ od případu. V těžších případech je nutné ozařovat několik hodin než dojde k dostatečné deaktivaci plísně. Jelikož plíseň na zdi zanechává pro ni specifikou barvu (která po ozáření UV-C vybledne), je nutné tuto odumřelou plíseň mechanicky odstranit ze zdi. Aby se plíseň znovu nerozrostla, je nutné prostor preventivně ozařovat alespoň jednou týdně.

Pro potřeby prevence proti vzniku a šíření plísně postavte UV-C lampu doprostřed místnosti a v závislosti na velikosti místnosti zapněte program na 15 (malá místnost do 15m2), 30 či 60 minut (velká místnost cca. 40m2). Tento proces opakujte jednou týdně. UV-C záření zneškodní volně poletující spory plísně, které čekají na příležitost k ulpění na vhodném povrchu a růstu.

Při používání UV-C lampy je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, v prvé řadě zabezpečit, aby se do místnosti se zapnutou UV-C lampou nemohla dostat žádná osoba či zvíře. UV-C záření je škodlivé pro všechny živé organismy, tj. jak pro lidi, tak i zvířata a rostliny.Lampy doporučujeme nevyužívat v blízkosti hodnotných (uměleckých) předmětů, obzvláště maleb, jelikož by dlouhodobá expozice vůči UV-C mohla znehodnotit. Při dlouhodobějším používání UV-C záření mohou trpět také měkčené plasty (PET lahve).

Při použití lampy Tower-Pro se po zapnutí programu začnou vysouvat germicidní zářivky z tubusu, který je chrání a spustí se výstražné pípání. Po ukončení výstražného tónu se zářivky zapnou. Lampa je vybavena radarovým senzorem pohybu, který ji vypne v případě, že zaznamená pohyb v okolí lampy (3-5 metrů). Do prostoru se můžete vrátit ihned po skončení dezinfekčního programu. Předtím, než bude prostor řádně vyvětrán, je vhodné nosit respirátor FFP2.

 

Výhody použití UV-C záření oproti jiným technologiím

 1. Není třeba používat chemické čistící prostředky.

 2. Suchá sterilizace.

 3. Rychlé a pohodlné.

 4. Působí preventivně proti rozšíření plísní.

 5. Minimalizuje výskyt bakterií a virů v místnosti.

 6. Odpuzuje škůdce.

 

Proč UV-C lampu Tower Pro v boji proti plísni?

 • Maximální účinek germicidního UV-C záření.

 • Je přenosná, lze tedy použít v jakékoli místnosti.

 • Je bezpečná, senzor pohybu lampu vypne v případě, že zaznamená pohyb.

 • Zářivka je bezpečně schovaná v tubusu v době, kdy je vypnutá.

 • Zářivky bez produkce nebezpečného ozónu (nevhodné do domácnosti).

 

 

Zpět do obchodu